Nyheter fra Bærekraftig byutvikling og smarte byer

tilbake til programmet

Nytt nordiskt program: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

25.01.2019

Forskare som bidrar till hållbara samhällen inbjuds nu att delta i ett nytt nordiskt forskningsprogram för hållbar stadsutveckling och smarta städer. En utlysning förväntas öppnas i mars 2019.

Read More…