Nyheter fra Hållbar stadsutveckling och smarta städer

tilbake til programmet

Utlysning: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

14.03.2019

NordForsk öppnar en utlysning för det nordiska forskningsprogrammet Hållbar stadsutveckling och smarta städer. Forskningsprogrammet är ett samarbete med Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten i Sverige och Norges Forskningsråd. Utlysningen har en budget på 50 miljoner norska kronor och tidsfristen för inlämning av ansökningar är 4 juni, 2019.

Read More…

Nytt nordiskt program: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

25.01.2019

Forskare som bidrar till hållbara samhällen inbjuds nu att delta i ett nytt nordiskt forskningsprogram för hållbar stadsutveckling och smarta städer. En utlysning förväntas öppnas i mars 2019.

Read More…