Bærekraftig byutvikling og smarte byer

NordForsks forskningsprogram for bærekraftig byutvikling og smarte byer skal produsere smarte løsninger og nyttig og policy-relevant kunnskap.

Mål

Nordiske program for bærekraftig byutvikling og smarte byer skal produsere nyttig kunnskap og smarte løsninger som kan danne grunnlag for den fremtidige politiske utviklingen i Norden.

Programmet vil gjøre det mulig for alle relevante nordiske aktører innenfor forskningsområdet byutvikling å samles og knytte bånd over landegrensene. Initiativet vil ytterligere styrke samarbeidet mellom nordiske FoU-institusjoner, by- og kommuneansatte og private og offentlige aktører.

Bakgrunn

Urbanisering er en av de sterkeste megatrendene i verden. Byer er viktige for økonomisk utvikling og vekst, ny kunnskap, kreativitet og innovasjon. Byene er essensielle for å legge grunnlag for en generelt god livskvalitet.

Samtidig medfører en høyere konsentrasjon av mennesker sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer som må løses. Byene må være bærekraftige. For å finne langsiktige løsninger på urbane problemer, er det behov for samarbeid på tvers av samfunnssektorer og kompetanseområder, samt innen forskning og innovasjon.

Det er økende interesse for forskning om bærekraftig byutvikling og smarte byløsninger i de nordiske forskningsmiljøene, og det er en økende etterspørsel etter kunnskap fra beslutningstakere og andre interessenter.

Det nordiske programmet for byutvikling og smarte byer skal bidra til nordiske merverdi og stimulere til sammenlignende forskning og utveksling av beste praksis. De nordiske landene har styresett, sosiale og politiske institusjoner og regionale strukturer som ligner på hverandre. Samtidig er det betydelige forskjeller mellom landene og mellom forskjellige nordiske byer, noe som gir unike muligheter for komparativ forskning i Norden.

Programkomité

  • Ethel Forsberg, Generaldirektör, FORTE, Sverige (leder)
  • Maria Alm, Program Manager, Energimyndigheten, Sverige

  • Christer Bengs, Professor emeritus, Aalto-universitetet, Finland
  • Andreas Björke, Forskningssekreterare, FORTE, Sverige
  • Tina Rebecca Hov-Gylthe, Rådgiver, Norges Forskningsråd
  • Kristina Laurell, Forskningssekreterare, Formas, Sverige

Utlysninger

Vi forventer å offentliggjøre første utlysning i programmet i starten av 2019.

Kontaktperson
Kyösti Lempa - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kyösti Lempa
Seniorrådgiver
Work +47 948 86 536
Anna Herou - Seniorrådgiver
Kontaktperson Anna Herou
Seniorrådgiver
Work +47 480 63 139