The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) faciliterer udviklingen af avancerede it-værktøjer og -services på områder, der er vigtige for nordiske forskere.

Mål

NeIC arbejder for at fremskynde udviklingen og tilvejebringelsen af omkostningseffektive, best-in-class e-infrastruktur-services, der rækker ud over de muligheder, der findes på nationalt plan. 

NeIC’s mission er at forøge produktiviteten hos forskere i den nordiske region ved at tilbyde nye services, som ligger ud over nationale tiltag, og ved at samle kompetencer samt at dele de nationale e-infrastrukturudbyderes ressourcer. NeIC ønsker at styrke partnerskaber og muligheder for langsigtet finansiering af holdbare services gennem aktiv interessentdialog.

Baggrund 

Samarbejdet blev lanceret i 2003 (Nordic data grid test facility (NDGF) som respons på en beslutning taget af forskningsrådene i de nordiske lande om at bidrage til en spredt e-infrastruktur til analyse og lagring af de data, som kommer fra eksperimenter ved Large Hadron Collider (LHC) ved CERN (Det Europæiske Center for Højenergifysik).

NordForsk har været værtsorganisation for NeIC siden 2012. NordForsks bestyrelse har uddelegeret ansvaret for strategiske beslutninger vedrørende computer- og datalagringsinfrastruktur samt for at reagere på nye muligheder til NeIC’s bestyrelse, og NeIC rapporterer til NordForsks bestyrelse og til bestyrelserne for de nationale e-infrastrukturorganisationer en gang om året.

NeIC har sin egen hjemmeside, hvor du også kan finde en oversigt over alle NeIC-aktiviteter.

Bestyrelse

NeIC’s bestyrelse er ansvarlig for NeIC’s strategiske prioriteter og rapporterer til NordForsk årligt og ellers på opfordring:

Steen Pedersen, CEO, Danish e-Infrastructure Cooporation (DeIC). (Formand)

Pekka Lehtovuori, direktør, Services for Research, CSC – IT Center for Science Ltd.

Jón Ingi Einarsson, Director, RHnet

Hans A. Eide, specialrådgiver, UNINETT Sigma2 AS

Hans Karlsson, direktør, Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Proces

NeIC administreres af et Executive Team og ledes af NeIC’s direktør. I samarbejde med de nationale e-infrastrukturudbydere og repræsentanter for brugersamfund ansætter NeIC it-eksperter til at drive projekter og operationelle aktiviteter. Projekter udvikles i overensstemmelse med retningslinjerne fremlagt i Nordic eScience Action Plan 2.0 (2015).

Aktiviteter

En liste over nuværende, kommende og afsluttede projekter findes på NeIC's wiki.  

Finansiering 

NeIC-budsjett 2018, ca. 64,6 millioner NOK

Danmark 3,6 millioner NOK

Island 0,2 millioner NOK

Finland 3,6 millioner NOK

NordForsk 20 millioner NOK

Norge ca. 3,6 millioner NOK

Sverige ca. 3,6 millioner NOK

Kontaktperson
Gudmund Høst - Direktør for Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)
Kontaktperson Gudmund Høst
Direktør for Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)
Work +47 958 16 846
Kine Bugge Halvorsen - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kine Bugge Halvorsen
Seniorrådgiver
Work +47 908 10 670