The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) faciliterer udviklingen af avancerede it-værktøjer og -services på områder, der er vigtige for nordiske forskere.

Mål

NeIC arbejder for at fremskynde udviklingen og tilvejebringelsen af omkostningseffektive, best-in-class e-infrastruktur-services, der rækker ud over de muligheder, der findes på nationalt plan. 

NeIC’s mission er at forøge produktiviteten hos forskere i den nordiske region ved at tilbyde nye services, som ligger ud over nationale tiltag, og ved at samle kompetencer samt at dele de nationale e-infrastrukturudbyderes ressourcer. NeIC ønsker at styrke partnerskaber og muligheder for langsigtet finansiering af holdbare services gennem aktiv interessentdialog.

Baggrund 

Samarbejdet blev lanceret i 2003 (Nordic data grid test facility (NDGF) som respons på en beslutning taget af forskningsrådene i de nordiske lande om at bidrage til en spredt e-infrastruktur til analyse og lagring af de data, som kommer fra eksperimenter ved Large Hadron Collider (LHC) ved CERN (Det Europæiske Center for Højenergifysik).

NordForsk har været værtsorganisation for NeIC siden 2012. NordForsks bestyrelse har uddelegeret ansvaret for strategiske beslutninger vedrørende computer- og datalagringsinfrastruktur samt for at reagere på nye muligheder til NeIC’s bestyrelse, og NeIC rapporterer til NordForsks bestyrelse og til bestyrelserne for de nationale e-infrastrukturorganisationer en gang om året.

NeIC har sin egen hjemmeside og en wiki-side.

Bestyrelse

NeIC’s bestyrelse er ansvarlig for NeIC’s strategiske prioriteter og rapporterer til NordForsk årligt og ellers på opfordring:

Pekka Lehtovuori, direktør, Services for Research, CSC – IT Center for Science Ltd. (formand)

Ebba Þóra Hvannberg, professor, University of Iceland

Gunnar Bøe, adm. direktør, UNINETT Sigma2 AS

Jacko Koster, Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Steen Pedersen, CEO, Danish e-Infrastructure Cooporation (DeIC)

Proces

NeIC administreres af et Executive Team og ledes af NeIC’s direktør. I samarbejde med de nationale e-infrastrukturudbydere og repræsentanter for brugersamfund ansætter NeIC it-eksperter til at drive projekter og operationelle aktiviteter. Projekter udvikles i overensstemmelse med retningslinjerne fremlagt i Nordic eScience Action Plan 2.0 (2015).

Aktiviteter

En liste over nuværende, kommende og afsluttede projekter findes på NeIC's wiki

Den næste NeIC-konference: 29. maj – 1. juni 2017


To gange før, i 2013 i Trondheim og i 2015 i Espoo, har NeIC været vært for en stor konference, der samler de nordiske e-infrastruktursamfund for at forberede, diskutere og udvikle ideer til fremtiden. 

Næste gang vil den fire dage lange konference finde sted i Umeå, 29. maj – 1. juni 2017.  

Finansiering 

NeIC-budget 2016, ca. 27 millioner NOK

Danmark  ca. 3,3 millioner NOK

Island  ca. 0,2 millioner NOK

Finland  ca. 3,3 millioner NOK

NordForsk  ca. 13,5 millioner NOK

Norge  ca. 3,3 millioner NOK

Sverige  ca. 3,1 millioner NOK 

Prosjekter

Kontaktperson
Gudmund Høst - Direktør for Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)
Kontaktperson Gudmund Høst
Direktør for Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)
Work +47 958 16 846