Prosjekter

Low Temperature Plasma for Chemical Production

A new way to extract high-value chemicals from lignin.

Les mer…

Feather2Feed

Developing a way to use feather as an alternative source of feed.

Les mer…

Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC)

The Centre of Excellence for Resources, Extractive Industries and Sustainable Arctic Communities (REXSAC) is a Nordforsk Center of Excellence hosted by KTH Royal Institute of Technology, in collaboration with Stockholm University, the Stockholm Environment Institute (SEI), and a number of additional partners.

Les mer…

Reindeer husbandry in a Globalizing North - resilience, adaptations and pathways for actions (NCoE ReiGN)

Climate change is penetrating all biological processes and production systems in the Arctic. Increased accessibility of its natural resources is transforming the region into an important player in the global economy. This will change the livelihood of northern people who depend on the land.

Les mer…

Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH)

The Arctic is of fundamental importance in the climate system because of the important atmospheric and oceanic feedbacks that occur here. Added to this, global warming has caused intense changes in Arctic climate, with a rise in temperatures during recent years that is close to twice that of other regions. These rapid changes are a challenge to communities already at risk from many other aspects that have to do with society as whole, in particular with regard to economic and political factors, as well as climatic effects.

Les mer…

Climate-change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern Societies (CLINF)

Climate change is first and foremost felt in the northern regions where the rate and magnitude are the greatest. What happens in the Arctic will impact the rest of the world. In a changing climate, ecological alterations will affect the geographical boundaries of microorganisms with the capacity to cause diseases in humans and animals.

Les mer…

Symptom monitoring after hospitalisation in patients with advanced heart failure - a Nordic-Baltic study

The overall aim of this project is to develop a new approach to monitoring symptom and signs combining self-assessment tools and a non-invasive monitoring device (micro-Cor system) and to determine the effect of this approach in patients’ advanced HF. The primary outcome is cardiovascular readmission within 30-day readmission. Secondary outcomes include readmission and death for all-cause within 6 months, hospital days, emergency department (ED) visits, unplanned clinic visits, hospital cost, and self-care behavior.

Les mer…

Nordic Occupational Register – a tool for estimation of the potential of workplace and population level interventions

The general aim of the study is to build up a Nordic Occupational Register, which will include data on work disability, presenteeism, physical and psychosocial exposures and working life expectancy. The Register will allow the estimation of the potential of work-targeted interventions to reduce work disability and enhance work participation. All information will be registered by gender and occupation or occupational group. Another objective is to utilize the constructed register to assess the effectiveness of interventions targeted at increasing work participation at population level.

Les mer…

Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia (ALiCCS): Socioeconomic consequences of long-term survival.

The project wants to strengthen the scientific Nordic collaboration and research infrastructure within the research area of socioeconomic consequences of long-term survival of childhood cancer. Knowledge of such late effects in childhood cancer survivors is highly requested by the survivors and their families.

Les mer…

Nordic Network in Biological Informatics

Nordic Network in Biological Informatics er et nettverk av nasjonale forskerskoler fra Finland, Norge og Sverige, som forener fire organisasjoner med nasjonalt ansvar for å tilby forskerutdanning og -opplæring og nasjonale ressurser til forskning.

Les mer…

Nordic Network for the Study of the Religious Roots of Europe

Dette forskernettverket undersøke dynamikken i dannelsen og omdannelsen av jødedommen, kristendommen og islam fra ca. 200 f.Kr. til 800 e.Kr.

Les mer…

Nordic PharmacoEpidemiological Network - NorPEN

NorPEN har som mål å skape et sterkt miljø for populasjonsbasert og sammenlignende forskning på tvers av landegrensene innenfor farmakoepidemiologi, og på den måten fremme sikrere og mer effektive medisiner og medisinbruk i et folkehelseperspektiv.

Les mer…

Effect Studies and Adaptation in Climate Change

Dette mastergradskurset er et samarbeid mellom tre Nordic Centres of Excellence i Toppforskningsinitiativet. Målet er å gi unge forskere opplæring innenfor klimaendringer, fra biologi til samfunnsvitenskapelige perspektiver, og å oppnå økt innflytelse på tvers av nordiske systemer.

Les mer…

Social Entrepreneurship Research Network for the Nordic Countries (SERNOC)

Dette nettverket arbeider for å styrke kunnskapen om og forståelsen av sosialt entreprenørskap i Norden.

Les mer…

NENUN - Nordic Environmental NUcleotide Network

Nettverket NENUN arbeider for å hjelpe grupper til å utvikle og forfine bruken av molekylbaserte teknologier ved å unngå overflødig innsats og legge til rette for rask spredning og iverksetting av fremskritt.

Les mer…

NordCrit: Nordic Research Network on Critical Perspectices on Children, Young People, Welfare and Education

Dette nettverket fremmer nordisk samarbeid om kritisk empirisk analyse av utdanning, med et spesielt fokus på kjønn og andre ulikheter. Målet er å forene teoretiske forståelser av undervisning og læring fra førskole til voksenopplæring.

Les mer…

NorIMM: Nordic Infrastructure for Mouse Models

NorIMM arbeider med musemodeller og bruken av dem i biomedisinsk forskning.

Les mer…

The Nordic Network in Dementia Diagnostics (NIDD)

NIDD-nettverket arbeider for å harmonisere diagnostiske arbeidsmetoder knyttet til demens, og på denne måten bidra til en tidligere og forbedret diagnostisering av sykdomsprosessen.

Les mer…