Prosjekter

Nordic POP

Nordic POP (patient oriented products) is aiming at providing the scientific foundation for the next generation pharmaceutical products by strengthening the use of interdisciplinary approaches within Nordic pharmaceutical sciences.

Les mer…

NENUN - Nordic Environmental NUcleotide Network

Nettverket NENUN arbeider for å hjelpe grupper til å utvikle og forfine bruken av molekylbaserte teknologier ved å unngå overflødig innsats og legge til rette for rask spredning og iverksetting av fremskritt.

Les mer…

Comparative Lactation Biology

Dette nettverket bringer sammen forskere som spesialiserer seg på dyreforskning og andre forskere som spesialiserer seg på menneskelig medisin, der alle har en spesifikk interesse for laktasjon.

Les mer…

RANGIFER HEALTH: Scientific and educational cooperation in reindeer health

Dette nettverket skal etablere en langsiktig samarbeidsstrategi der forskning og undervisning i reinsdyrhelse kan forstås som både et felles nordisk behov og en felles nordisk innsats.

Les mer…

Future performance testing of pharmaceuticals

Samarbeidspartnerne i dette forskernettverket deler kunnskap av høy kvalitet hele veien fra polymorf kartlegging til biotilgjengelighet. I løpet av prosjektperioden og videre er det endelige målet å oppnå omfattende kvalitetsprøving av legemidler.

Les mer…

Nordic Fields of Higher Education

Dette forskernettverket vil underbygge, støtte og videreutvikle dagens forskning på rekrutteringsmønstre til høyere utdanning og studentmobilitet, ved hjelp av dataregistre og undersøkelser i stor skala.

Les mer…

Re-developing international theories of media and migration in a Nordic context (TheoryNord)

Dette nettverket samler forskningsfeltene omkring studier av migrasjon/etniske relasjoner og medier og utvikler dette tverrfaglige området til et mer avansert teoretisk stadium.

Les mer…

Rangifer Domus

Dette nettverket vil forene nordisk ekspertise på reinsdyr (Rangifer) ved hjelp av helt nye teknikker for genetisk analyse, miljøundersøkelser og botaniske studier. Mange av disse teknikkene har ikke vært brukt utenfor Skandinavia.

Les mer…

Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and Baltic states

Tidligere forskning har avdekket at barn med gode tidlige fonologiske ferdigheter har en tendens til å ha større ordforråd, og barn med større ordforråd i tidlig alder har en tendens til å bli gode lesere. I dette forskernettverket ønsker man å se om dette er sant også for de skandinaviske språkene, nordsamisk og estisk.

Les mer…

Strategisk analys av nordiskt universitetssamarbete

NordForsk genomför en strategisk analys och värdering av vilka områden inom nordiskt universitetssamarbete NordForsk bör prioritera.

Les mer…

Nordic Microdata Access Network (NordMAN)

The NordMAN project is cooperation platform for the Nordic National Statistical Institutes (NSI’s) in which the aim is to provide better service to the Nordic research community by improving the access to cross-Nordic data, both by providing a unified access point to cross-Nordic microdata and by providing harmonized metadata across the Nordic NSI’s.

Les mer…

The use of bibliometrics in research policy and evaluation activities (NORIA-net)

Dette NORIA-nettet arbeider for å samordne aktiviteter og spre informasjon om bestepraksis innenfor bibliometri. Prosjektet har som målsetting å styrke deltakerorganisasjonenes kompetanse og internasjonale nettverksbygging.

Les mer…

Climate Whirl at High Latitudes

The aim of the project Climate Whirl at High Latitudes is to educate the climate scientists of the future to apply a truly multidisciplinary approach in their research, to improve their abilities to present the scientific results to different audiences, and to foster interdisciplinary scientific dialogue.

Les mer…

NordicESM - A Nordic Infrastructure on Earth System Modeling

The overall objective of NordicESM is to develop a common Nordic platform as well as a future roadmap, for collaboration on the use and development of Earth System Models for studies of environmental change at high Northern latitudes.

Les mer…