3M Identities in Motion Network

Dette nettverket har som mål å utvikle en ny og innovativ forskningsplattform for å undersøke relasjoner og spenninger mellom identitet, multilingualisme og multikulturalisme i de nordiske og baltiske landene.

Nettverket starter med å anerkjenne at multikulturalisme og multilingualisme er uunngåelige konsekvenser av prosesser som f.eks. migrasjon, kulturstrømninger, internasjonalt arbeidsmiljø og kommunikasjonsteknologier.

Kontakter og spenninger mellom forskjellige kultur- og språkgrupper bidrar til økt behov for å utvikle symbolske identitetsuttrykk som er hybride og komplekse. Identitet er alltid til stede i utøvelse av multilingualisme og multikulturalisme, og er et hovedelement i sosial organisering. Identiteter både former og formes av språk og kulturelle uttrykk.

Dette nettverket samler deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Estland og Latvia innenfor fagområder som lingvistikk, kulturstudier, diskursstudier, sosiolinguistikk, litteraturstudier og museumsstudier. Sammen utforsker de områdene multilingualisme, multikulturalisme og mobilitet, og virkningen disse faktorene har på identitet i et tverrfaglig perspektiv.

Nettverkets mål er å lage en syntese av eksisterende forskning og innsikt og å tilby effektive og nye forslag til ytterligere analyse og tiltak for forskningsaktiviteter, blant annet opplæring, og for innspill til politikerne.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Sari Pietikainen, University of Jyväskylä - Jyväskylän Yliopisto, Finland

sari.pietikainen@campus.jyu.fi

Varighet
2009-2011