A Living Labs network for user-driven innovation of ICT services

Dette prosjektet arbeider for å generere kunnskap om hvordan man kan skape innovasjon innenfor tjenester, media og infrastruktur i Living Labs i Danmark, Norge og Sverige. For å få til dette, bygger man videre på arbeidet som gjøres i eksisterende Living Labs.

Tjenester blir verdifulle kun når de brukes – det er en sentral forutsetning i serviceledelse. Erfaringer og oppfatning av kvalitet dannes ved bruk og forbruk. Verdi skapes sammen med kundene og brukerne, og evalueres i forhold til den tilsiktede bruken.

Selskaper som utvikler innovative produkter eller tjenester bør legge større vekt på å forstå brukernes verdiskapingsprosesser og forholdet mellom teknisk kvalitet og brukerens oppfatning av kvalitet. Det er viktig å identifisere og forstå de mekanismene som fører til at noe gir verdi for en kunde/bruker, og forholdet mellom dette og den teknologiske plattformen for tjenesten.

Brukere bør gis muligheten til å være samskapere i innovasjonssystemer, spesielt innenfor utviklingen av ny IKT-infrastruktur, tjenester og media.

Dette prosjektet kombinerer forskning innenfor en rekke disipliner:

  • informatikk
  • psykologi
  • markedsføring
  • eHelse
  • media og kommunikasjon
  • elektroteknikk
  • informasjonsteknikk
  • økonomi og business


Forskning antyder at det er finnes kunnskapshull når det gjelder å involvere brukerne i innovasjonsprosesser. Compare Testlab i Karlstad, NettOp ved Universitetet i Stavanger, og CNP ved Aalborg Universitet er tre Living Labs som gjennom sin organisasjonsstruktur og tekniske plattformer kan fylle dette hullet.

Næringslivspartnerne Ipark (Stavanger Innovation Park), ICTNORCOM, og Greater Stavanger Development vil presentere virkelige case der brukerne vil inviteres til å teste og delta i å utvikle IKT-tjenester.

Fakta om prosjektet

Project number: 27860

Prosjektleder

Professor Jan Frick, Universitetet i Stavanger, Norge

Varighet
2010-2012

Representerte land

Danmark, Norge, Sverige

Støtte

3 500 000 NOK