A Transnational Nordic Smart City Living Lab Pilot

Dette nordiske “Smart City” -prosjektet skal utveksle, analysere og spre eksisterende nasjonale/lokale Smart City Living Lab pilotinitiativer på områdene energisparing og intelligent transport, for en vellykket gjennomføring av et pilotprosjekt for nordisk bestepraksis innenfor Smart City Living Lab.

”Smart City”-begrepet innebærer en by som gjør en bevisst innsats for å bruke informasjon og kommunikasjonsteknologi på en innovativ måte, for å understøtte et mer inkluderende, variert og bærekraftig miljø.

Prosjektet fokuserer på løsninger for energisparing i enkelthusholdninger, i private hjem og innenfor transport. Brukernes behov og ideer blir sentrale pådrivere.

Prosjektet har som mål å bruke eksisterende kunnskap og brukerdrevede innovasjonsmetoder og tekniske løsninger som er tilgjengelige i partnernettverkene, for å:

  • øke kunnskapen om Living Labs’ viktigste særtrekk og indikatorer
  • fornye tekniske energiløsninger som testes i virkelige situasjoner
  • øke synlighet og innovasjonskapasiteten blant nordiske Living Labs-aktører og deres partnere og interessenter gjennom å samarbeide over grenser, dele kunnskap og utvikle felles ressurser

Nordiske hovedaktører innenfor Living Lab fungerer som teamledere, og samarbeider med sine forskningskollegaer og partnere fra industri og offentlige myndigheter.

Flere aktører kan dra nytte av prosjektets resultater, blant andre:

  • byer
  • de nordiske og europeiske Living Lab-gruppene
  • aktører innenfor politikkutforming som utvikler strategier for å undersøke brukerdrevet innovasjon i sosial, miljømessig og økonomisk utvikling
  • Næringslivsaktører i de nordiske landene som arbeider med Smart City-løsninger og har en interesse i å fornye sin innovasjonskapasitet gjennom brukerinvolvering og Living Lab samarbeid.
Fakta om prosjektet

Project number: 26820

Prosjektleder

Karl Friðriksson, Direktør for HR og markedsføring, Innovation Center Iceland

Varighet
2010-2012

Representerte land

Danmark, Island, Norge, Sverige, Litauen

Støtte

4 500 000 NOK

Artikler

Smarte hjem (NordForsk jubileumsmagasin 2010) (pdf)