Advancing Theory and Method in the Environmental Humanities

Det blir stadig viktigere å etablere miljørelaterte humanistiske fag i de nordiske landene, hovedsakelig med tanke på selve miljøet, men også av hensyn til de humanistiske fagene. Forskning på det humanistiske området er i ferd med å gjennomgå betydelige endringer. Tradisjonelle faglige grenser blir krysset, idet det reises spørsmål om relevansen av humanistiske studier fra flere kilder.

Blant de viktigste beveggrunnene til miljørelaterte humanistiske akademikere er en reell ambisjon om å ta opp virkelige verdensproblemer og i prosessen rette opp eller bedre krisen i kulturen og naturen som synes å dominere moderne sosiale og økologiske systemer.

Humanistisk forskning med fokus på miljø og miljøspørsmål er utbredt, både i Norden og ellers internasjonalt. Det området for humanistiske fag mangler, er sammenhengen mellom alle fag og på tvers av fagene og den bredere institusjonelle forankringen som er typisk for miljøstudier i de mer gjenkjennelige naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige konstellasjonene.

Passende fora som dette forskerskurset bidrar til å etablere de nødvendige midlene for å skape denne sammenhengen. Kurset kan bidra til å bedre mulighetene for intellektuell, kulturell og vitenskapelig utveksling samt tverrfaglige samtaler og forskningssamarbeid. Om lag 30 unge nordiske forskere (doktorgradsstudenter og postdoktorer) kan lære mer om relevant arbeid innenfor relaterte felter både i nordiske naboland og andre steder. Forelesninger og arbeidsgrupper ledes av ledende internasjonale forskere innen et bredt spekter av humanistiske fagområder.

Fakta om prosjektet

Project number: 42603

Prosjektleder

Sverker Sörlin, KTH - Royal Institute of Technology, Sverige

Varighet
2011-2012