En tidlig molekylær analyse for diabetisk nefropati

Dette prosjektet skal følge utviklingen av diabetisk nefropati, med ønske om å utvikle en ny type analyse som kan forutsi utfallet for pasienten på et tidligere stadium. På denne måten kan man bidra til en bedre forståelse og nye behandlingsmuligheter.

Den ledende årsaken til total nyresvikt i USA er diabetisk nefropati – en av komplikasjonene ved både type 1- og type 2-diabetes. En stadig økende forekomst av diabetes uten forbedret behandling av komplikasjonene av dette vil føre til en økning i nyresvikt på grunn av diabetisk nefropati.

I dag behandles diabetisk nefropati med blodtrykksenkende midler som kan bremse sykdomsutviklingen men ikke stoppe den. Nye behandlingsstrategier er i rask fremvekst, men for å oppnå optimale fordeler for pasientene kreves det at de med høyest risiko for å utvikle nyresvikt identifiseres så tidlig som mulig, slik at en maksimal nyrefunksjon opprettholdes. Opptil 40 % av pasientene med type 1-diabetes vil utvikle diabetisk nefropati.

Gjeldende standard for diagnostisering av diabetisk nefropati er måling av utskillelsen av albumin i urin. Dette er enkelt å måle, men det definerer diabetisk nefropati på et relativt sent stadium i utviklingen og kan ikke forutsi utfallet hos den enkelte pasienten.

Målet med dette prosjektet er å bruke avansert teknologi kombinert med en veldokumentert kohort av pasienter med prøver tatt over et visst antall år, slik at man kan følge utviklingen av diabetisk nefropati. Prosjektet ønsker å utvikle en ny analyse for diabetisk nefropati som kan forutsi utfallet for pasienten på et tidligere stadium. I løpet av forskningsprosjektet forventes det også at proteinforandringer som er assosiert med utviklingen av diabetisk nefropati, vil bidra til å kaste mer lys over sykdomsmekanismen. En bedre forståelse kan føre til nye behandlingsmuligheter.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

James Norton McGuire, Novo Nordisk AS

jmc@novonordisk.com

 

PhD-student: Leena Liljedahl

Bedrift: Novo Nordisk AS, Danmark


Universitet: Lund University, Sverige

Varighet
2009-2014