An interdisciplinary approach to atomistic design of new catalysts

Dette nettverket vil samordne aktiviteter innenfor forskning på heterogen katalyse i Skandinavia. Utvikling og syntese av ny teknisk katalyse er svært tverrfaglig i karakter, og samspillet mellom mange fagområder er avgjørende for å oppnå forståelse av katalyse på atomnivå samt å utvikle nye katalysatorer på et rasjonelt fundament.

Samfunnet vårt trenger teknologiske og kjemiske prosesser som er energieffektive og bruker et minimum av naturressurser. Utfordringen er å øke den globale bærekraftige levestandarden.

Ulik katalytisk teknologi har spilt en avgjørende rolle for den økte levestandarden, fra utvikling av katalysatorer til produksjon av kunstgjødsel og drivstoff, og syntese av polymerer, til bruk av katalysatorer for en forbedret urban luftkvalitet og teknikker for høsting av solenergi. Ved utformingen av katalysatorer med økt aktivitet og selektivitet, katalysatorer som motstår nedbryting, og katalysatorer som bruker et minimum av edle metaller, vil tekniske løsninger basert på katalyse fortsatt være sentrale for utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Dette prosjektet vil samle en ny nordisk kritisk mengde for å oppnå innsikt og fasiliteter som trenges for ny utvikling på området heterogen katalyse, og dermed styrke den nordiske konkurranseevnen på området. Studenter og seniorforskere vil få opplæring i ulike aspekter av katalyse. Målet er å utvikle et nytt samarbeid og nye plattformer basert på de beste eksperimentelle og teoretiske fasilitetene fra de nordiske landene for rasjonell utforming av katalysatorer.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Henrik Grönbeck, Chalmers tekniska högskola, Sverige

ghj@chalmers.se

Finansieringsform
Forskernettverk
Varighet
2011-2014