An interdisciplinary approach to atomistic design of new catalysts

Dette nettverket vil samordne aktiviteter innenfor forskning på heterogen katalyse i Skandinavia. Utvikling og syntese av ny teknisk katalyse er svært tverrfaglig i karakter, og samspillet mellom mange fagområder er avgjørende for å oppnå forståelse av katalyse på atomnivå samt å utvikle nye katalysatorer på et rasjonelt fundament.

Samfunnet vårt trenger teknologiske og kjemiske prosesser som er energieffektive og bruker et minimum av naturressurser. Utfordringen er å øke den globale bærekraftige levestandarden.

Ulik katalytisk teknologi har spilt en avgjørende rolle for den økte levestandarden, fra utvikling av katalysatorer til produksjon av kunstgjødsel og drivstoff, og syntese av polymerer, til bruk av katalysatorer for en forbedret urban luftkvalitet og teknikker for høsting av solenergi. Ved utformingen av katalysatorer med økt aktivitet og selektivitet, katalysatorer som motstår nedbryting, og katalysatorer som bruker et minimum av edle metaller, vil tekniske løsninger basert på katalyse fortsatt være sentrale for utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Dette prosjektet vil samle en ny nordisk kritisk mengde for å oppnå innsikt og fasiliteter som trenges for ny utvikling på området heterogen katalyse, og dermed styrke den nordiske konkurranseevnen på området. Studenter og seniorforskere vil få opplæring i ulike aspekter av katalyse. Målet er å utvikle et nytt samarbeid og nye plattformer basert på de beste eksperimentelle og teoretiske fasilitetene fra de nordiske landene for rasjonell utforming av katalysatorer.

Vitenskapelige publiseringer

Data source: Crossref. The list should not be assumed to represent the complete published research output of the project.

Defect-Induced Water Bilayer Growth on Anatase TiO2(101)

Journal Article published 2018-08-28 in Langmuir volume 34 issue 37
Research funded by Energimyndigheten | Crafoordska Stiftelsen | Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning | NordForsk
Authors: A. Schaefer, V. Lanzilotto, U. B. Cappel, P. Uvdal, A. Borg, A. Sandell.

Adsorption and photolysis of trimethyl acetate on TiO 2 (B)(001) studied with synchrotron radiation core level photoelectron spectroscopy

Journal Article published 2017-12-01 in Surface Science volume 666
Research funded by NordForsk | the Swedish Energy Agency (STEM) | the Trygger foundation | the Crafoord foundation
Authors: A. Sandell, A. Schaefer, D. Ragazzon, M.H. Farstad, A. Borg.

Photochemistry of Carboxylate on TiO2(110) Studied with Synchrotron Radiation Photoelectron Spectroscopy

Journal Article published 2016-10-27 in Langmuir volume 32 issue 44
Research funded by Energimyndigheten | Crafoordska Stiftelsen | Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning | NordForsk
Authors: A. Sandell, D. Ragazzon, A. Schaefer, M. H. Farstad, A. Borg.

TiOx thin films grown on Pd(100) and Pd(111) by chemical vapor deposition

Journal Article published 2016-07-01 in Surface Science volume 649
Research funded by Crafoordska Stiftelsen | NordForsk | Swedish Energy Agency (STEM) | Swedish Research Council (VR) | Trygger foundation
Authors: M.H. Farstad, D. Ragazzon, H. Grönbeck, M.D. Strømsheim, C. Stavrakas, J. Gustafson, A. Sandell, A. Borg.

Reversed Hysteresis during CO Oxidation over Pd75Ag25(100)

Journal Article published 2016-06-02 in ACS Catalysis volume 6 issue 7
Research funded by Vetenskapsrådet | Norges Forskningsråd | NordForsk | Area of Advance for Nanoscience and Nanotechnology, Chalmers Tekniska Högskola
Authors: Vasco R. Fernandes, Maxime Van den Bossche, Jan Knudsen, Mari H. Farstad, Johan Gustafson, Hilde J. Venvik, Henrik Grönbeck, Anne Borg.
Fakta om prosjektet

Project number: 40521

Prosjektleder

Henrik Grönbeck, Chalmers tekniska högskola, Sverige

Varighet
2011-2014