Analysis and Applications

Hensikten med dette nettverket er å fremme mobilitet og samarbeid mellom analytikere i de nordiske landene.

Omlag halvparten av støtten fra NordForsk brukes til workshops, seminarer og lignende arrangementer. De resterende midlene brukes til mobilitetsstipend.

Norge, Finland, Danmark, Sverige, Estland og Russland deltar i nettverket.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Irina Markina, Universitetet i Bergen, Norge

irina.markina@uib.no

Finansieringsform
Forskerkurs
Varighet
2008-2011