Analytic and Continental Social Philosophy

Forskerkurset “Analytisk og kontinental sosialfilosofi” skal oppdatere kunnskapen til baltiske og nordiske forskere og doktorgradsstudenter om kontinental og analytisk sosialfilosofi og politisk filosofi. Kurset sikter mot å heve forskernes metoder og kunnskaper opp til det nivået som kreves innen ledende internasjonal filosofisk forskning.

Kurset fokuserer på metoder og kriterier for kvalitetsforskning gjennom forelesninger, arbeidsseminarer og "forskningsklinikker" ledet av fremstående akademikere på feltet.

Inviterte forelesere er Professor David Miller fra University of Oxford, Storbritannia og Professor Hugh J. Silverman fra Stony Brook University, USA. Assisterende forelesere blir professor Olli Loukola (analytisk sosialfilosofi) fra Institutt for politiske og økonomiske studier ved Universitetet i Helsinki og professor Tõnu Viik (kontinental etikk), leder for Estisk institutt for humanistiske fag, Avdeling for filosofi og kulturteori (Universitetet i Tallinn).

Et lignende seminar, "Forskningsutdanningskurs: analytisk og kontinental etikk" ble holdt i Tartu, Estland, 17. - 24. mai 2009, og høstet bred anerkjennelse. Dette kurset arrangeres ved Estisk institutt for humanistiske fag i Tallinn 15.-22. mai 2011.

Fakta om prosjektet

Project number: 31741

Prosjektleder

Olli Loukola, Helsingfors universitet, Finland

Varighet
2011