Atmosphere-Biosphere-Cryosphere Interactions

Dette kurset om samhandling mellom atmosfæren, biosfæren og kryosfæren vil bli gjennomført som et toukers intensivt forskerkurs i mars 2012. Kurset omfatter en grundig innføring i målinger ved flere nordiske og arktiske stasjoner samt analyser av data som er innhentet på stasjonene.

På dette kurset lærer deltakerne å få tilgang til og behandle data, samtidig som de får en god oversikt over den kryosfæriske forskningen i Norden i tre aktive Nordic Centres of Excellence (NCoE) innenfor Toppforskningsinitiativet:

Kurset er basert på intensivt gruppearbeid, og følgende emner inngår i kurset:

  • Presentasjon av SMEAR II-stasjonen, oversikt over andre nordiske og arktiske stasjoner
  • Innføring i atmosfærefysikk og -kjemi, meteorologi i grenseflater og brehydrologi
  • Samhandling mellom atmosfæren og kryosfæren, biogeofysikk, flukser
  • Avanserte statistiske metoder
  • Analyse av data fra nordiske og arktiske stasjoner, kombinering av ulike datasett

Kursstedet er Hyytiälä Forestry Field Station i Sør-Finland, og arrangementet koordineres av Universitetet i Helsinki. Det vil også delta eksperter fra de andre nordiske landene som arbeider ved de tre NCoE-sentrene CRAICC, DEFROST og SVALI.

Les mer om Toppforskningsinitiativet her

Fakta om prosjektet

Project number: 43702

Prosjektleder

Markku Kulmala, Helsingfors universitet, Finland

Varighet
2011-2012