BIOCOLD - Biotic response to climate change in cold climates

BIOCOLD bringer sammen forskergrupper med ulike metodologiske tilnærminger innenfor paleoøkologi, paleontologi og paleoklimatologi. Temaet er forståelsen for biotisk respons på slutten av siste istid, artsresponsmønstre, migrasjonsprosesser og utdøing frem til nåtidens biotiske distribusjon.

Sentrale mål for BIOCOLD er å:

  • etablere et nettverk av 48 forskere og 48 forskerstudenter fra Norge, Sverige, Finland, Estland, Litauen og Storbritannia
  • arrangere tre workshops og en ekskursjon
  • muliggjøre en samordnet internasjonal opplæring for forskerstudenter innenfor BIOCOLD ved å finansiere mobilitet
  • øke det vitenskapelige samarbeidet mellom deltakergruppene, og på denne måten skape et stort og funksjonelt miljø
Fakta om prosjektet

Project number: 26980

Prosjektleder

Anne Elisabeth Bjune, Uni Reasearch, Norge

Varighet
2011-2013