Bioinformatics course for NGS data in microbiological ecology

Mikrobeøkologi er en grunnleggende forutsetning for geovitenskap. Det er spesielt viktig for å forstå styringen av karbondioksidbalansen og globale klimaendringer. Bioinformatikk er blitt en flaskehals for mikrobielle økologer ettersom kapasiteten til instrumentene for nestegenerasjonssekvensering (NGS) øker hvert kvartal. Dette forskerkurset skal hjelpe både unge og viderekomne forskere til å anvende nødvendige verktøy for beregningsorientert analyse av NGS-data i praksis og bygge nettverk for å løse praktiske problemer.

Deltakerne på dette kurset representerer mange av de internasjonalt ledende gruppene innenfor miljørelatert og medisinsk molekylær mikrobiologi, og hovedforeleseren (Patrick Schloss fra University of Michigan) er en av de ledende bioinformatikkekspertene innen molekylær mikrobiell økologi og koordinator for gratisprogramvaren mothur samt programvarens wiki-nettsted.

Det vil være et pedagogisk opplegg som tar for seg analyse av høykapasitets pyrosekvenseringsdata (inkludert forelesninger og dataøvelser) samt forelesninger om den nye sekvenseringsteknologien og genomsekvenseringsanalyse.

Kurset vil være relevant for studenter i NordForsks NENUN- og NordSIR-nettverk, og også for en bredere gruppe av forskere innen mikrobiell økologi.

Kurset holdes i Jyväskylä, Finland, 11.-15. juni 2012, les mer om arrangementet her

Fakta om prosjektet

Project number: 43081

Prosjektleder

Marja Tiirola, University of Jyväskylä, Finland

Varighet
2011-2012