BIOPUMP

The biological pump in the Nordic seas: Copepods and appendicularians as producers and consumers of sinking particles

Antropogenisk tilførsel av CO2 til atmosfæren endrer verden. Evnen til å forutsi virkningene av klimaendringene avhenger av vår forståelse av funksjonen og effektiviteten til havets ”biologiske pumpe” - mengden av partikler av organisk karbon som synker ut fra havets overflatelag, og der dette karbonet slippes tilbake som oppløst CO2.

Effektiviteten til den biologiske pumpen reduseres av den raske dempingen av den synkende POC-fluksen med dybden, som hovedsakelig bestemmes av kvaliteten på og mengden av de synkende partiklene, bakteriell remineralisering og inntak av zooplankton og fragmentering av partiklene.

Dette nettverket fokuserer på effektiviteten til den biologiske pumpen, særlig på rollen til de to viktigste gruppene av zooplankton (kopepoder og appendikularier) til å skape og bryte ned den vertikale fluksen, og hvordan den påvirkes av endringer i temperatur og CO2.

Hovedmålene for nettverket er å fremme utveksling av idéer og ekspertise mellom medlemsgruppene, å gjennomføre felles eksperimenter med potensial for et vitenskapelig gjennombrudd på fagområdet og å lette nettverksarbeid og opplæringen av doktorstudenter og postdocs.

Fakta om prosjektet

Project number: 11820

Prosjektleder

Marja Koski, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark

Varighet
2009-2012