Bringing Genomes To Life - Reconstruction and application of genome-scale networks

Dette kurset gir praktisk erfaring i å kombinere matematisk modellering med eksperimentelle data, med vekt på kinetisk modellering av cellebaner. Kurset holdes av anerkjente forelesere innenfor feltet systembiologi.

Rekonstruksjoner av stoffskifte er en fellesnevner innen systembiologi. De representerer biokjemisk, genetisk og genomisk strukturerte kunnskapsbaser som tar opp i seg den nåværende kunnskapen om en organisme. Laboratorier rundt i verden rekonstruerer stoffskiftenettverk for organismene de forsker på, og det er derfor et økende behov for forskere som er kjent med rekonstruksjonsprosessen.

Disse metabolske nettverkene kan enkelt konverteres til matematiske modeller og deretter brukes til å undersøke forholdet mellom genotype og fenotype. På kurset undervises det i rekonstruksjonsprosessen og forskjellige modelleringsteknikker som brukes på de nevnte områdene. Nylig er det utviklet tilnærminger for å undersøke dynamiske tilstander i metabolske nettverk på genomnivå. På kurset blir det holdt innføring i grunnleggende metoder. De fem modulene som vil dekkes i løpet av kurset er:

  • Datatyper med høy gjennomstrømming
  • Rekonstruksjon og modellformulering
  • Topologisk og likevektsanalyse
  • Analyse av dynamiske tilstander
  • Valgfri modul: Innføring i lineær algebra og Matlab

Kursets målgruppe er doktorgradsstudenter og ferdigutdannede akademikere med ulik vitenskapelig bakgrunn. Kurset er spesielt rettet mot studenter som er interesserte i tverrfaglig forskning som spenner over biologi, matematikk og informatikk.

Det kreves ikke forhåndskunnskaper på disse tre områdene, siden kurset gir opplæring i nødvendig bakgrunn og grunnleggende prinsipper.

Les mer om kurset her

Fakta om prosjektet

Project number: 31900

Prosjektleder

Ines Thiele, Háskóli íslands/University of Iceland, Island

Varighet
2011