C.elegans researcher network of shared technology platforms

Dette nettverket koordinerer C. elegans-laboratorier i den nordiske regionen slik at de kan dele bruken av teknologiske verktøy som på grunn av pris og tekniske krav ikke er tilgjengelige ved andre institusjoner.

Nettverket er basert på felles bruk av COPAS BioSorter, en automatisert plattform for analyse, sortering og dispensering av rundorm, og på en 4D mikroskopiplattform som muliggjør kvantitativ bildeanalyse av levende celler i fosteret. Begge disse er for øyeblikket plassert ved det svenske C. elegans Infrastructure Center, Department of Bioscience and Nutrition, Karolinska Instituttet.

Nettverket arbeider for å:

  • øke mulighetene for opplæring på instrumenter med høy gjennomstrømning for C. elegans-forskere
  • legge til rette for utveksling av forskere, og overvinne C. elegans-laboratorienes mangel på geografisk nærhet og mangelen på opplæringsmuligheter utenfor det lokale laboratoriet
  • styrke det vitenskapelige samarbeidet mellom laboratoriene
  • skape grunnlag for karrierebygging på C. elegans-feltet i det nordiske området
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Anna Elisabetta Salcini, Københavns Universitet, Danmark

Varighet
2010-2013