CERES: Nordic network on Choices, Resources and Encounters in Russia and other European post-socialist states

Dette nettverket vil utvide det nordiske perspektivet på russiske og østeuropeiske studier, med fokus på den nåværende situasjonen i Russland og andre tidligere kommunistland i Europa.

Analysen fokuserer på tre hovedtema: valg, ressurser og møter.

Alle medlemmene av CERES-nettverket tilnærmer seg disse felles temaene fra sitt eget spesifikke perspektiv og gjennom sine forskjellige forskningsprosjekter, forskningsgrupper og initiativer. Dette styrker de nasjonale kjennetegnene, men bidrar også til fruktbare forskjeller i tilnærming til feltet.

Forskningen bygger på metodetradisjoner fra sosiologi, historie, politisk vitenskap og humanistiske fag. Forskningsnettverket CERES utvikler opplæringskurs, og skaper muligheter for unge forskere til å utveksle ideer om metodologiske, teoretiske og empiriske spørsmål.

Fakta om prosjektet

Project number: 27360

Prosjektleder

Sari Autio-Sarasmo, Helsingfors universitet, Finland

Varighet
2010-2013