Kitosanbaserte bærere til fotokjemisk internalisering innenfor kreftbehandling

Fotokjemisk internalisering (PCI) innebærer bruk av et fotosensitiviserende (PS) molekyl og lys for å styre og bidra til intracellulær lokalisering av proteiner og andre makromolekylære legemidler.

PCI har vist seg å være lovende når det gjelder å forbedre effektiviteten til ulike makromolekylære legemidler mot kreft som ikke kan trenge inn i kreftceller under normale forhold. PCI Biotech AS er i ferd med å utvikle PCI til klinisk bruk. Den første kliniske fase I-studien (PCI av bleomycin) er nylig blitt godkjent i Norge.

Målet med dette prosjektet er å utvikle nanobærere for fotosensitiviserende midler som vil være basert på kitosanbiopolymerer, og som vil ha optimale egenskaper for opptak og fotokjemisk aktivert levering av makromolekylære legemidler.

I tillegg til å øke oppløseligheten er målet med bæreren å bedre spesifisiteten for opptaket av PSs. Bæreren har stor masse, og en såkalt EPR-effekt (Enhanced Permeation and Retention) i tumorer kan derfor forventes. Polymerbærerne skal stimulere cellenes opptak av PSs, og skal derfor gi bedre levering i forhold til de PSs som brukes i dag.

Opptaket av kitosanbærere i kreftceller vil bli undersøkt ved hjelp av konfokalmikroskopi. Det vil bli brukt konfokalmikroskopi og standardardiserte cytotoksiske analyser for å studere lysindusert frisetting av makromolekylære legemidler i cytosol av kreftceller for å velge de mest potente bærerne. Det vil bli utført in vivo-evalueringer av kitosanbærerne på musemodeller som er bærere av humane tumorxenografter for å validere kitosanbærernes biodistribusjon og terapeutiske potensial.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Anders Høgset, PCI Biotech AS

anders.hogset@pcibiotech.no

 

PhD-student: Vivek Gaware

Bedrift: PCI Biotech AS, Norge

 

Universitet: Háskóli Íslands - University of Iceland, Island

Varighet
2009-2013