Chromatin, Transcription, and Cancer

Ved å samle nordiske forskere som arbeider med kromatin, transkripsjon og kreft fokuserer dette nettverket på banebrytende forskning og nyskapning innenfor områdene kromatin, transkripsjon og kreft.

Biologisk vitenskap har gjort bemerkelsesverdige fremskritt mot en detaljert forståelse av organiseringen av genetisk informasjon og måten den uttrykkes på funksjonelt i menneskelige celler. Hele det menneskelige genom er sekvensert, noe som har gitt en enorm mengde strukturelle data som danner grunnlag for funksjonelle studier.

I løpet av de siste ti årene er de kritiske rollene til små ikke-kodende RNAer og den kombinatoriske bruken av transkripsjonsfaktorer blitt nøstet opp. I tillegg har vi begynt å forstå hvordan kromatinet er organisert for å integrere epigenetisk informasjon i forbindelse med kjernearkitekturen.

Alle disse funksjonene er del av et større system som har flere akilleshæler. En feilfunksjon i dette systemet kan føre til sykdommer som f. eks. kreft.

Det er en utfordring å integrere all denne informasjonen for å oppnå en mer fullstendig forståelse av celleprosesser på systembiologisk nivå, og til sist bedre diagnose og behandling av sykdommer som kreft. Nøkkelfaktorer i dette arbeidet er rollen til kromatin i kontrollen av genuttrykk og andre prosesser, samt transkripsjonsfaktorers og medfaktorers regulering av gentranskripsjonen.

Nettverket har nær kontakt med bioteknologiselskaper for å etablere sterkere koplinger mellom det akademiske miljøet og industrien. Det har også et mål om å stimulere til et intensivert og tverrfaglig samarbeid, særlig blant unge forskere, dvs. studenter og postdoc-stipendiater.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Klas Wiman, Karolinska Institutet, Sverige

Klas.Wiman@ki.se

Varighet
2010-2014