Climate change effects in arctic and alpine ecosystems

Å forstå klimaendringenes påvirking på naturlige økosystemer er avgjørende for vår evne til å forstå og håndtere de utfordringene som klimaendringene gir oss, så vel som for tilpasnings- og tiltaksstrategier. Dette forskerkurset har som mål å styrke samarbeidet om forskning på dette feltet i de nordiske landene og øke bevisstheten blant studentene om de aktuelle spørsmålene.

Forskning på klimaendringenes påvirkning på landjordens økosystemer er et flerfaglig forskningsfelt som omfatter prediktiv modellering, korrelative økologiske tilnærminger som gradientstudier og biogeografi, felt- og laboratorieeksperimenter, økosystemøkologi og utforskning av “lærdom av fortiden”. De ulike tilnærmingene til forskningen har alle sine sterke og svake sider, og ved et tettere tverrfaglig samarbeid kan man nærme seg viktige framskritt.

Dette kurset vil bringe sammen nordiske forskningsgrupper, og tilby et tverrfaglig forskningskurs for å stimulere studentene til å innta et bredere perspektiv på virkningene av klimaendringer, og til å identifisere og utnytte behov og muligheter for tverrfaglig forskning.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen, Norge

vigdis.vandvik@bio.uib.no

Varighet
2011