Bekjempelse av brystkreft med digital patologi

Dette prosjektet arbeider for å utvikle programvarebaserte algoritmer som kan forenkle arbeidsflyten og sikre objektive og mer nøyaktige resultater av de kvantitative mikroskopiprosedyrene ved brystkreft.

Resultatene av analyser av vevsbiopsier foretatt av patologer, er svært viktig for brystkreftpasienter. En nøyaktig pasientprognose og muligheten til å forutsi konsekvensene av forskjellige behandlingsalternativer før kreftpasienten faktisk eksponeres for behandlingen, er spesielt avhengig av mikroskopisk påvisning og kvantifisering av biomarkører i vevssnitt.

Streben etter en optimal behandling for den enkelte brystkreftpasient avhenger av økt tilgjengelighet av mer spesifikke og effektive kjemoterapier. Disse medikamentene er imidlertid assosiert med ledsagende biomarkører for å kunne velge hvilke pasienter som faktisk vil ha nytte av en bestemt behandling, og velge bort dem som bare vil få bivirkninger, og som derfor heller må få alternativ behandling.

Erfaringer fra det siste tiåret har vist at manuell påvising og kvantifisering av biomarkører ved mikroskopi av vevsbiopsier i høy grad avhenger av den enkelte patologens kompetanse og utholdenhet.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Johan Dorè Hansen, Visiopharm AS

 

PhD-student: Andreas Kårsnäs

Bedrift: Visiopharm AS, Danmark


Universitet: Uppsala universitet, Sverige

Varighet
2009-2013