Complex-system approaches to space and laboratory plasmas

I de siste tiårene har interessen for plasmavitenskap vært nedadgående i de nordiske landene. Én årsak kan være at det teoretiske grunnlaget for fagfeltet ikke har hatt noen banebrytende utvikling i de siste 30 årene. En annen årsak er at de få plasmalaboratoriene som fremdeles er i drift i de nordiske landene, generelt sett bruker svært gammelt utstyr, og det er svak rekruttering av forskere til området. Dette er uheldig fordi plasmavitenskap utgjør kjernen i så forskjellige vitenskapelige områder som romvitenskap, astrofysikk og fusjonsenergi, i tillegg til en rekke bruksområder i næringslivet.

Innenfor moderne vitenskap smelter fagområder sammen og forsvinner mens nye dukker opp stadig raskere. Derfor er det ingen katastrofe at den tradisjonelle plasmafysikken forsvinner. Men plasmaer må fremdeles studeres og forstås som del av større vitenskapelige eller teknologiske satsingsområder. Plasmavitenskap er alt for viktig til å oppgis, men den trenger modernisering.

Dette nettverket er et forsøk på å blåse nytt liv i plasmavitenskapen i de nordiske landene ved å rekruttere en ny generasjon forskere og studenter til området.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Kristoffer Rypdal, Universitetet i Tromsø, Norge

kristoffer.rypdal@uit.no

Varighet
2009-2012