CONES (Center Of Nordic Excellence in Software engineering)

Uttrykket programvareteknikk oppstod sent på 1960-tallet, og hensikten med å forske på programvareteknikk var og er å innføre tekniske perspektiver ved bygging av programvareintensive systemer.

I dag har man fokus på å finne opp, forbedre og innføre verktøyer, kunnskap og metodologier for de forskjellige aktivitetene som er forbundet med programvareutvikling. De nordiske landene begynte tidlig å forske på programvareteknikk, mest fordi næringslivet i de nordiske landene er programvareintensivt.

Frem til nå har det vært lite samarbeid mellom forskjellige forskningsinstitusjoner i de nordiske landene - noe dette nettverket ønsker å endre. CONES består av tre konstellasjoner for programvareteknikk: The Graduate School on Software Systems and Engineering (Finland), Simula Research Laboratory (Norway) og Software Engineering Research Laboratory (Sweden). Disse tre gruppene er ledende på programvareteknikk og har dessuten klart å konkurrere på verdensmarkedet. CONES bidrar til å bringe forskningsinstitusjonene i de nordiske landene nærmere sammen.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Richard Torkar, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Sverige

richard.torkar@bth.se

Varighet
2009-2012