Contemporary art and visual culture in education (CAVIC)

Det finnes et behov for å utfordre kunstutdanningen i tradisjonell betydning med teknisk og formell opplæring, individuelt uttrykk og kunstforståelse. Dette kan gjøres ved hjelp av eksperimentell og tverrfaglig forskning som tar opp spørsmål som menneskerettigheter, miljøutfordringer, globalisering og konsumerisme.

I CAVIC-nettverket samarbeider nordiske og baltiske forskere og doktorgradsstudenter om de mest sentrale spørsmålene i dagens utdanning sett ut fra pensumstudier, utdanningsantropologi, kunstfilosofi, kulturstudier, estetisk opplæring og kunstforståelse.

Nettverket skal:

  • styrke, befeste og utvikle nordisk og baltisk forskning og forskningsopplæring i visuell utdanning
  • sammenlikne forskningsområder, metodologiske og epistemologiske metoder og oppnådde resultater i forskningsprosjekter i deltakende land og plassere disse i et større europeisk perspektiv
  • forstå de politiske, sosiale og kulturelle forholdene og behovene som motiverer dagens forskning i visuell utdanning, og å se disse i et nordisk, europeisk og internasjonalt forskningsperspektiv
  • identifisere hvordan nordisk forskning innenfor visuell utdanning kan bidra til utvikling av europeiske retningslinjer for opplæring med tanke på menneskerettigheter, miljøutfordringer, globalisering, forbrukerkultur osv.
  • opprette et felles nordisk-baltisk doktorprogram i visuell utdanning
  • utvikle en felles EU FP7-søknad for et samarbeidsprosjekt med innbudte partnere fra andre land som Tyskland, Spania, Italia og Slovenia.
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Helene Illeris, Aarhus Universitet, Danmark

illeris@dpu.dk

Varighet
2009-2012