Creativity and Control: Rephrasing Closed Societies

Det har vært sagt at lukkede samfunn ikke er så åpne for innovasjon som mer åpne samfunn. Imidlertid behøver ikke dette å stemme med de sosiale strukturene innenfor et gitt lukket samfunn, f.eks. Sovjetunionen, som kunne ha et overraskende stort innovasjonspotensial.

Også de selvmotsigende utviklingstrendene i det nåværende russiske samfunnet vil bli behandlet på sommerskolen, f.eks. president Medvedevs nye moderniseringsprosjekt på den ene siden og de restriktive prosessene i samfunnet, som undertrykker innovasjon, på den andre siden.

Kurset inneholder temaforelesninger av seniorforskere fra Skandinavia, Russland, Tsjekkia og USA, som representerer ulike fagområder. Seniorforskerne vil også kommentere artiklene til doktorstudentene i seminarer.

Les mer om kurset her

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Markku Kivinen, Helsingfors universitet, Finland

eeva.korteniemi@helsinki.fi

Varighet
2011