Diverse Teachers for Diverse Learners

Hvilke erfaringer har vi med mangfold blant elever i skolen? Hvordan drar elevene nytte av språklig og kulturelt mangfold blant lærerne og hvordan drar undervisningsstaben nytte av mangfold? Hvordan påvirker og bidrar mangfold blant lærere i de ulike landene til mangfold i undervisningspraksis og skolekultur? Og hvordan bør lærerutdanningen i de ulike landene utvikle og ta hensyn til mangfoldet blant lærere og elever? Dette er hovedspørsmålene som forskernettverket "Diverse Teachers for Diverse Learners" tar for seg.

Arbeidet i dette nettverket gjennomføres i Island, Norge, Finland, Storbritannia og Canada. Forskningsprosjektet er basert på kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Forskerne er spesialister innen studier av flerkulturalitet og migrasjon, språkopplæring, spesialundervisning og spesialpedagogikk samt doktorgrads- og masterstudenter innen internasjonale og flerkulturelle studier.

Den tverrfaglige tilnærmingen vil gi viktig innsikt i skolesituasjoner i de respektive landene som blir stadig mer kulturelt og språklig mangfoldige, i tillegg til å sørge for internasjonal sammenligning og forene forskningen på feltet.

Prosjektet setter seg mål om å gi et viktig bidrag til den fremtidige utviklingen i lærerutdanningen, utdanningspolitikken, likestillingsspørsmål i lærerutdanningen og skolereformer i de respektive landene, i tillegg til å være av verdi for internasjonal forskning på feltet.

Fakta om prosjektet

Project number: 44121

Prosjektleder

Hanna Ragnarsdóttir, Háskóli íslands - University of Iceland, Island

hannar@hi.is

Varighet
2011-2014