Doctoral Course in Entrepreneurship Education

Dette kurset som går over seks dager fokuserer på avansert forskning innen entreprenørskapsopplæring med særlig vekt på å utvikle deltakernes forskningsplaner.

Kurset rettes mot doktorgradsstudenter og juniorforskere som forsker på entreprenørskapsopplæring.

For de fleste av disse deltakerne inneholder entreprenørskapsopplæring et tverrfaglig element, enten fordi de har bakgrunn i entreprenørskap og må utvide kunnskapene på området læring og pedagogikk, eller fordi de kommer fra utdanning og pedagogikk og må forbedre kompetansen innen entreprenørskapsforskning for å kunne holde kurs.

De seks dagene vil inneholde:

  • en historisk oversikt over utviklingen av forskning på entreprenørskapsopplæring
  • det sentrale fenomenet entreprenørskap og opphavet til muligheter
  • forskning på entreprenørdidaktikk
  • omformingsprosesser
  • forskning på entreprenørpedagogikk og -læring
  • utforming av en entreprenørkontekst
  • kretsløpet fra forskning til undervisning til forskning
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Helle Neergaard, Aarhus universitet, Danmark

hen@asb.dk

Varighet
2011-2012