Effect Studies and Adaptation in Climate Change

Dette mastergradskurset er et samarbeid mellom tre Nordic Centres of Excellence i Toppforskningsinitiativet. Målet er å gi unge forskere opplæring innenfor klimaendringer, fra biologi til samfunnsvitenskapelige perspektiver, og å oppnå økt innflytelse på tvers av nordiske systemer.

Det er et økende behov for å bedre kunnskapen om virkningene av klimaendringer i hele Norden. Tre Nordic Centres of Excellence (NCoE) innenfor Toppforskningsinitiativet vurderer disse spørsmålene med ulike innfallsvinkler:

Disse tre sentrene har samlet mange av de beste og mest innflytelsesrike nordiske forskningsgruppene for å løse klimaspørsmål gjennom tverrfaglig samarbeid, men hver enkelt har et forskningsfokus og en strategi som er uavhengig av de andre.

For å utvide det tverrfaglige elementet i arbeidet og oppnå økt innflytelse på tvers av nordiske systemer, har disse sentrene utformet et mastergradskurs for å dra nytte av at deres mål utfyller hverandre. Dette kurset er utformet for sentrenes unge forskere (22 doktorgradsstudenter og 12 postdoktorer), men er åpent for alle nordiske forskere.

Kurset gir en bred opplæring i klimaeffekter, verktøy og tiltak på tvers av biologiske, økonomiske og samfunnsfaglige/politiske områder i Norden. Kurset består av tverrfaglige foredrag om virkninger av og tilpasning til klimaendringene fra noen av de ledende forskerne på feltet. I tillegg vil deltakerne samarbeide om å skrive et foredrag om et forhåndsbestemt tema som skal presenteres.

Disse aktivitetene vil sikre at alle unge forskere som inngår i et av de tre nordiske sentrene for fremragende forskning har et solid og omfattende kunnskapsgrunnlag når det gjelder klimaendringer. Dette vil styrke resultatene fra hvert enkelt senter og øke graden av innflytelse i Norden og globalt.

Fakta om prosjektet

Project number: 41701

Prosjektleder

Nils Chr. Stenseth, Universitetet i Oslo, Norge

n.c.stenseth@bio.uio.no

Varighet
2011-2012