Environmental Archaeology and Science in Archaeology: concepts, methods and practice

Kursets mål er å tilby konseptuelle redskaper for bedre å forstå og gjennomføre tverrfaglige studier (mellom realvitenskaper og arkeologi) innenfor rammen av miljøarkeologien.

Kurset “Miljøarkeologi og naturvitenskap i arkeologien: begreper, metoder og praksis” arrangeres som en del av den nordiske arkeologiskolens (Nordic Graduate School in Archaeology) kurs “Dialoger med fortiden”.

Kurset vil omfatte seminarer om relevante pågående doktorgradsprosjekter i de nordiske landene, St. Petersburg og de baltiske landene. Å samle erfarne forskere og doktorgradsstudenter som deltar i forsknings- og miljøprosjekter vil gjøre nettverkene bredere, og kurset vil også bidra til utviklingen av fremtidig institusjonelt samarbeid innenfor forskning og utdanning, og en bedre samordning av utdanningsinnsatsen.

Kurset har plass til 20 studenter, og er planlagt holdt i løpet av 5 dager i april 2011.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Christopher Prescott, Universitetet i Oslo, Norge

christopher.prescott@iakh.uio.no

Varighet
2011