Ethical, legal and social aspects of Aquaculture

Akvakultur blir stadig viktigere. Med økende press på naturressursene virker oppdrett av fisk som et økonomisk fordelaktig alternativ til mer tradisjonelle måter å produsere dyr på. Akvakultur reiser en rekke tekniske og vitenskapelige spørsmål som: Hva kan vi gjøre i forhold til akvakultur? eller Hva bør vi gjøre i forhold til akvakultur? Det siste spørsmålet er ikke teknisk, men etisk.

Dette forskerkurset vil samle unge forskere fra de nordiske og baltiske landene som arbeider med ulike aspekter av akvakultur, og sette i gang denne diskusjonen med dem. Forelesninger av ledende forskere fra mange forskjellige felter vil fokusere på de juridiske, sosiale, økonomiske, miljømessige og etiske dimensjonene ved akvakultur og drøfting av saker fra akvakulturens verden. Målet er å øke bevisstheten blant unge forskere om de sosiale dimensjonene ved den ofte teknisk orienterte forskningen deres og gjøre dem i stand til å delta på en konstruktiv måte i debatter om etiske aspekter ved akvakultur.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Helena Röcklinsberg, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Sverige

Helena.Rocklinsberg@slu.se

Varighet
2011-2012