Excellent Nordic Chemistry

Organisk syntese er et første og et viktig skritt på mange områder innenfor moderne vitenskap (bl.a. energi, materialvitenskap og medisin). Dette nettverket bringer sammen eksperter på alle hovedområd som trengs innenfor dette feltet for å kunne tilby et unikt forskningsopplæringsprogram. Deltakerne i nettverket representerer ulike og komplementære aspekter av organisk syntese og metodologiutvikling. Opplæringen skal være konkurransedyktig med USA og Japan og bidra til å utdanne høyt kvalifiserte doktorer på feltet i den nordisk-baltiske regionen.

Den vitenskapelige delen av prosjektet skal planlegge og gjennomføre en syntese av strukturelt forskjellige og komplekse produkter, å få frem en ny generasjon av organiske kjemikere som kan initiere og lede forskningsprosjekter i både kjemi og beslektede fag.

Fakta om prosjektet

Project number: 10140

Prosjektleder

Pher Andersson, Uppsala universitet, Sverige

phera@kemi.uu.se

Varighet
2009-2012