Feedback, Communicative Gesturing, and Gazing

Dette forskerkurset fokuserer på multimodal og flerspråklig tilbakemelding i naturlige, språklige samspill.

Tilbakemelding gjør det mulig å bygge opp felles kontekst, bidrar til å opprettholde relasjoner og sosiale bånd, og begrenser seg ikke bare til visse ytringer og tilbakemeldende atferd. Den kan forstås i en større kontekst der den refererer til samtalepartnernes reaksjon når de tar del i samtalen, og særlig hvordan de bruker håndbevegelser, kroppsstillinger, blikk og ansiktsuttrykk for å uttrykke sin kontakt, sin oppfatning og sin forståelse av kommunikasjonssituasjonen.

Nyvinningene innen tale- og språkteknologi har ført til store fremskritt innen studiet av kommunikasjon, og særlig multimodale tilbakemeldingsprosesser, gjennom innsamling av høykvalitets videoopptak som gir automatiske analyseverktøy som muliggjør nøyaktig tidsfastsettelse og visualisering av fenomenene som studeres.

Skolen fremmer studiet av sosial kommunikasjon og bruk av videokorpus fra de nordiske landene. Den tar sikte på å gi studentene en dypere forståelse av hvordan håndbevegelser og blikk blir brukt til å gi tilbakemelding på forskjellige språk og skaffe materiale for sammenligning og kategorisering av forskjellige kommunikasjonsstrategier.

Kurset fokuseres særlig på finsk, svensk, dansk og estisk, men sammenligningen utvides også til å omfatte samtaler på japansk, som gir mulighet til å sammenligne kommunikasjonsmessige funksjoner ut over den nordiske sfæren.

Les mer om kurset her

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Kristiina Jokinen, Helsingfors universitet, Finland

kristiina.jokinen@helsinki.fi

Varighet
2011