Forest Soil C Sink Nordic Network

Ved å bruke en kombinasjon av store observasjonsdatabaser over karboninnhold i skogbunnen, langtidseksperimenter om skogbruk og matematiske simuleringsmodeller vil dette nettverket bidra til en bedre forståelse for forholdene omkring karbonlagring i jordbunnen.

60 % av landområdene i de fem nordiske landene er dekket av skog, og skogbruk er en av Nordens viktigste primærnæringer. Skogen lagrer store mengder karbon i organisk stoff, og skogdrift kan bidra til å beskytte og fremme denne typen lagring. Dette nettverket kobler forskergrupper med ekspertise innenfor karbonlagring.

Riktig skogbruk fremmer karbonlagring i jordbunnen. Dette nettverket arbeider med å øke forståelsen for de fremste faktorer som påvirker denne prosessen i positiv eller negativ retning:

  • Økt produksjon av bioenergi fra skog - dette kan lede til karbontap i jorden
  • Nitrogennedfall – dette synes å øke akkumulering av karbon
  • Planting av skog eller naturlig skogvekst der landbruk avsluttes – dette kan lede til et økt karboninnhold
  • Omlegge drenering av skog

Resultatene vil brukes som rådgiving til skogbrukssektoren om bestepraksis og strategier for å beskytte og øke karbonlagring i skogbunnen. Resultatene vil også kunne brukes i nasjonal rapportering om motvirking av og tilpasning til klimaendringene.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Per Gundersen, Københavns Universitet, Danmark

pgu@life.ku.dk

Varighet
2010-2014