From bloom to gloom - Primary production, food web processes and vertical flux in changing oceans

Nedoverstrømning av partikler av organisk karbon og dets sekvestrering i havdypet er en nøkkelprosess i havets evne til å motvirke den antropogene økningen i atmosfærisk CO2.

Utvekslingen av karbon mellom havet og atmosfæren er styrt av fine endringer i de fysikokjemiske prosessene som påvirker overføringen av uorganisk karbon fra overflaten til havets indre (løselighetspumpe) og de biologiske prosessene som påvirker eksportfluks og remineralisering av karbon i det produktive laget (biologisk pumpe). Effektiviteten til den biologiske pumpen varierer etter områder og årstider, både i størrelsen på eksportfluksen og i dempingen i havenes skumringssone.

Dette kurset skal gi studentene et omfattende og oppdatert syn på biokjemiske flukser i havets indre og prosessene i det produktive laget som påvirker dem, samt evnen til å måle vertikal fluks og de tilknyttede prosessene.

Følgende emner blir dekket på kurset:

  1. nærings- og karbonkjemi og primærproduksjon
  2. viktige næringskjedprosesser som beholder karbon i den eufotiske sonen, samt økning og reduksjon av den vertikale fluksen
  3. biokjemisk sammensetning av vertikal fluks og hvordan man måler og lager modell av den
  4. klimaendringenes påvirkning på den vertikale fluksen
  5. klimaendringer og geoteknikk

 

Les mer om kurset her

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Marja Koski, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark

mak@aqua.dtu.dk

Varighet
2011