Fungi in boreal forest soils

Sopp i jord, planterøtter, råtnende tre osv. er hovedaktører i den globale næringsstoff- og karbonsyklusen, og avgjørende for at borealskogens økosystem skal fungere og være ved god helse. Man anslår at det finnes rundt 1,5 millioner ulike sopparter.

Dette nettverket omfatter 15 forskningsgrupper i Nord-Europa, og har som mål å:

  • fremme nye sekvenseringsteknologier i forskning innenfor soppøkologi
  • utvikle enhetlig fagterminologi og databasestruktur for miljømessige sekvenser og tilknyttede data
  • koordinere forsøksplanlegging for å gjøre supplerende data tilgjengelige for meta-analyser og modelleringsforsøk
  • organisere utviklingen av en mikromatrise for identifisering av skogsopp
  • tilby PhD-opplæring i molekylær soppøkologi
  • være et forum for koordinering av forskning innen soppøkologi og søknader om støtte, f. eks. EUs FP7-utlysninger
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Håvard Kauserud, Universitetet i Oslo, Norge

haavarka@bio.uio.no

Varighet
2008-2011