Gendering Asia Network

I dagens globaliserte verden er oppdatert og forskningsbasert kunnskap om Asia stadig mer relevant, både teoretisk og for å løse praktiske problemer. Ved å inkludere en kjønnsdimensjon i studiet, kan man oppnå en enda bredere forståelse. Dette nettverket har som mål å styrke en kombinasjon av asiatiske studier og kjønnsstudier.

Nettverket vil legge grunnlag for samhandling og utveksling blant etablerte forskere, postdocs og doktorgradsstudenter, tilby forskningsopplæring til doktorgradsstudenter, og utvikle samarbeidsprosjekter og publikasjoner innenfor dette feltet.

I tillegg til tradisjonell samhandling ansikt til ansikt ved seminarer og møter, vil nettverksbyggingen baseres på virtuell samhandling ved hjelp av det elektroniske nettverkssystemet NIAS Linc Barha.

Fakta om prosjektet

Project number: 26665

Prosjektleder

Cecilia Nathansen Milwertz, Københavns Universitet, Danmark

milwertz@nias.ku.dk

Varighet
2010-2013