Generations, Multiculturalism and Nordic identity

Finnes det spesielle former for nordisk flerkulturalitet? Hvordan samhandler disse med ideer om nasjonal identitet og en overordnet nordisk identitet? Forskernettverket "Generations, Multiculturalism and Nordic identity" tar for seg dette emnet fra et generasjonsperspektiv og ser på nye generasjonsrelaterte særegenheter ved etniske og nasjonale minoriteter i de fem nordiske landene.

Nettverkets forskning vil gi teoretiske og metodiske verktøy for å forstå de nordiske samfunnenes utfordringer med å innlemme forskjeller og hindre sosial utestenging. Selv om de nordiske landene ofte formelt vektlegger kulturell pluralisme i integreringspolitikken, er det verdt å stille spørsmål ved om flerkulturalitet er mulig i de nordiske nasjonalstatene. Er det mulig for etniske og nasjonale minoriteter å bli en del av nasjonale identiteter og/eller en nordisk identitet?

Nettverket har som mål å etablere samarbeid mellom de eksisterende forskningsklyngene og gi muligheter for internasjonal mobilitet og forskerutdanning for doktorgradsstudenter og postdoktorforskere. I samarbeid med forskningspartnere fra de fem nordiske landene og Baltikum arbeider nettverket for å få et komparativt perspektiv på hvordan minoritetsrelasjoner, status for etniske og nasjonale minoriteter og oppfattede holdninger samhandler med særegenhetene i hver nasjonale kontekst.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Auvo Kostiainen, Turun Yliopisto - University of Turku, Finland

aukosti@utu.fi

Varighet
2011-2014