HEXAnord, HEalth teXt Analysis network in the Nordic and Baltic countries

HEXAnord-nettverket skal bygge opp et felles rammeverk for å utvikle metoder for bearbeidelse av helseopplysninger, og gi mobilitet til forskere og studenter i de nordiske og baltiske landene.

Hovedsaklig drives forskning på bearbeiding av helseopplysninger på ad hoc-basis, skreddersydd til spesifikke prosjektsituasjoner. Det finnes ikke felles forskningsprogrammer eller -kurs på dette feltet verken, i Europa eller i de nordiske landene. Et nordisk samarbeid innen tekstutvinning fra elektroniske helseopplynsinger er imidlertid viktig fordi det er svært få grupper i hvert av de nordiske landene som driver denne type forskning.

HEXAnord-nettverket ønsker å bidra til samarbeid på feltet, som et bindeledd mellom forskning som drives i Danmark, Estland, Finland, Litauen, Norge og Sverige. Hver av nettverkspartnerne har etablert individuelle forskningsprosjekter om tekst- og datautvinning i elektroniske helseopplysninger.

Koordinering mellom partnerne skal resultere i et sett med generelle verktøy som skal sette fart i utviklingen av teknikker for å analysere de respektive datasettene med helseopplysninger. For å gjennomføre dette planlegger nettverket å utvikle et fullt anonymisert og felles syntetisk datasett basert på autentiske elektroniske helseopplysninger. Dette syntetiske datasettet skal brukes til å utvikle og vurdere verktøyene.

Resultatene fra arbeidet skal spres til offentligheten og interessenter i alle de nordiske landene gjennom seminarer, konferanser og populærvitenskapelige artikler på alle de nordiske og baltiske språkene.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Hercules Dalianis, DSV/KTH - Stockholms universitet, Sverige

hercules@dsv.su.se

Varighet
2009-2012