HIBOLIRE

HIBOLIRE er et tverrfaglig nettverk av forskere innenfor historie av bøker, biblioteker og lesning.

Nettverket har som mål å:

  • styrke samarbeidet mellom de enkelte medlemmene og deres organisasjoner
  • spre informasjon
  • organisere seminarer, sommerskoler og konferanser.

HIBOLIRE vil skape muligheter for utveksling av forskere mellom akademiske institusjoner, støtte doktorgradsstudenter, og initiere forskning og andre prosjekter, slik som popularisering av forskningsresultater og etablering av et internasjonal vitenskapelig tidsskrift.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Ilkka Juhani Mäkinen, Tampereen Yliopisto - University of Tampere, Finland

ilkka.makinen@uta.fi

Varighet
2006-2010