Humane embryonale stamcellederiverte hepatocytter som farmakokinetisk in vitro-modell

En viktig flaskehals i utviklingen av nye legemidler er å identifisere substanser med negative effekter. Det er en stor utfordring å finne disse substanser så tidlig som mulig og dermed hindre at legemidler med dårlig sikkerhetsprofil kommer så langt som til kliniske studier, og på den måten spare industrien for store beløp.

Et av de viktigste områdene innen legemiddelsutvikling er studier av levermetabolismen til nye legemiddelkandidater, et område der man i dag mangler en pålitelig forsyning av celler som kan brukes i humane in vitro-testmodeller. Det er godt akseptert at cellemodeller som brukes i dag har begrensninger, f.eks. ujevn tilgjengelighet og kvalitet. Humane embryonale stamceller (hESC) har imidlertid et potensial til å sørge for sikker forsyning av ubegrensede mengder celler av høy kvalitet for bruk i in vitro-modeller innenfor farmasøytisk forskning.

Projektets mål er å finne ut hvordan hESC kan modnes til funksjonelle leverceller, og å organisere disse cellene i robuste og forutsigbare in vitro-modeller. PhD-prosjektet inneholder følgende tre deler:

  1. Leverlignende celler vil bli derivert fra hESC og sammenlignet med leverceller fra voksen lever og humane leverbiopsier. Forekomsten og funksjonen av viktige leveregenskaper i disse cellene vil bli evaluert i detalj.
  2. Ulike testsystemer for legemiddelmetabolisme vil bli opprettet. De stamcellederiverte leverlignende cellene vil bli studert ved hjelp av tre ulike in vitro-modeller med forskjellig grad av kompleksitet.
  3. De stamcellederiverte in vitro-levermodellenes evne til å forutsi hvilken effekt nye legemidler vil ha på mennesker, vil bli vurdert.

PhD-prosjektet vil sikre et langvarig nordisk samarbeid mellom de involverte partnerne. Teknikkene og modellene som vil bli utviklet, vil være unike og viktige for alle deltakerne. Stamcelleteknologien i kombinasjon med de forskjellige nye modellene vil bane veien for ny vitenskap med et enormt vitenskapelig og kommersielt potensial.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Petter Björquist, Cellartis AB

petter.bjorquist@cellartis.com

PhD-student: Maria Ulvestad

Bedrift: Cellartis AB, Sverige

Universitet: Universitetet i Oslo, Norge

Varighet
2009-2012