Hydrothermal systems and energy

Dette forskerkurset innenfor geovitenskap fokuserer på vulkanske hydrotermiske systemer.

Hovedmålene for kurset er å:

  • samle eksperter, forskere på lavere nivå og doktorgradsstudenter på området hydrotermisk kjemi, fysikk og mineralogi med sikte på å øke vår forståelse for vulkanske hydrotermiske systemer og hydrotermiske systemer generelt, samt for transporten av varme, væske og materie og samspillet mellom dem
  • utforske kjemien og fysikken i hydrotermiske systemer ved å bygge på forståelsen av aktive og fossile systemer og teori
  • undersøke utnyttelsen av hydrotermisk energi i de nordiske landene
  • sammenligne aktive hydrotermiske systemer på Island og dannelse av malm med malmforekomster på andre steder i den nordatlantiske regionen
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Andri Stefansson, Háskóli íslands - University of Iceland, Island

as@hi.is

Varighet
2011