Infrastructure research network Language and Perception

Nøyaktig når blir språklig informasjon relevant for å forstå hva vi oppfatter? Og når påvirker perseptuelle inntrykk det vi forstår når vi hører en setning? Hvordan samvarierer språk og persepsjon i løpet av levetiden, og hvordan samhandler de? Er denne samhandlingen svekket i mangelfulle populasjoner? Dette er noen av spørsmålene som dette nettverket tar opp.

Målet for dette nettverket er å drøfte grensesnittet mellom språk og persepsjon og hvordan de gjensidig preger hverandre. Begge er svært viktige i den daglige samhandlingen med omgivelsene: persepsjonen styrer hvordan menneskene bearbeider de omfattende sanseinntrykkene fra omverdenen og hjelper oss å planlegge handlingene våre. Språk er avgjørende for å beskrive hva vi ser, i kommunikasjon med individer av samme art og til hjelp i planlegging av felles handling.

Koblingene mellom disse systemene går utover den oppfatningen at de bearbeides selvstendig, men mates inn i hverandre. Oppfattet sammenheng påvirker forståelsen av språklig informasjon, og språklig informasjon påvirker det vi oppfatter.

Men nøyaktig når blir språklig informasjon relevant for å forstå hva vi oppfatter? Og når påvirker perseptuelle inntrykk det vi forstår når vi hører en setning? Hvordan samvarierer språk og persepsjon i løpet av levetiden, og hvordan samhandler de? Er denne samhandlingen svekket i mangelfulle populasjoner?

Selv om noen av disse spørsmålene har vært omhandlet i nyere forskning, er forståelsen dårlig og ufullstendig og gjelder bare hvert enkelt felt. Dette nettverket rekruttere nordiske og europeiske eksperter innen lingvistikk, psykologi, kognitiv vitenskap, informatikk og nevrovitenskap for å få logiske og kompetente svar. Hovedmålet er å styrke kvaliteten på forskning og forskerutdanning og å øke samarbeidet på tvers av de nordiske landene i nært samspill med ledende europeiske enheter. Dette gjøres ved å ta i bruk den avanserte eksperimentelle infrastrukturen som er tilgjengelig på alle deltakerstedene.

Fakta om prosjektet

Project number: 43181

Prosjektleder

Mila Vulchanova, NTNU, Norge

Varighet
2011-2014