Insatser för barn som exponeras för våld i sin familj (Children exposed to violence)

Dette nettverket samler mer enn 45 deltakere fra alle de fem nordiske landene, med mål om å skape en felles arena for nordiske forskere som arbeider med barn som eksponeres for vold i familien.

Forskning på barnevernstiltak og evaluering av hjelpetiltak er viktige fokusområder. Nettverket skal legge til rette for utveksling mellom forskergrupper i Danmark, Norge og Sverige, og å støtte opp under oppstart av liknende prosjekter i de andre nordiske landene. Årlige nettverkskonferanser, workshops, seminarserier for doktorgradsstudenter og et nyhetsbrev er også blant nettverkets aktiviteter.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Maria Eriksson, Uppsala universitet, Sverige

maria.eriksson@soc.uu.se

Varighet
2008-2011