Integrative Fish Behavioural Neuroscience Network

Hvordan påvirkes atferden til ulike fiskearter av klimaendringenes endringer i miljøet? Hvordan kan vi forstå og takle sentrale problemer knyttet til fiskeoppdrett, fiskevelferd, gjenoppbygging av fiskestammer og klimaendringer?

Dette nettverket utveksler ideer og samarbeider på tvers av en rekke ulike fagområder som tilbyr verktøy for nevrovitenskapelig forskning på atferd hos fisk. Deltakernes kollektive ekspertise omfatter generell fiskefysiologi (både på fenotypisk og genotypisk nivå), genetisk modifikasjon, samspill mellom genotyper og fenotyper, molekylærbiologi, biomedisin, evolusjonær økologi, stressreaksjoner og signalsubstansmekanismer, nevroanatomi og utviklingsrelatert nevrobiologi.

Hovedformålet med nettverket er å stimulere til utveksling av ideer og ekspertise mellom medlemsgruppene, å etablere felles eksperimenter med et potensial for vitenskapelige gjennombrudd på fagfeltet og å legge til rette for nettverkbygging og opplæring av doktorgradsstudenter og postdocs.

Fakta om prosjektet

Project number: 32880

Prosjektleder

Erik Höglund, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark

erh@aqua.dtu.dk

Varighet
2010-2012