International summer school in manuscript studies

Dette er et åttedagers intensivkurs i studier av tidlige skandinaviske manuskripter.

Kurset omfatter:

  • paleografi
  • dikologi
  • beskrivelse og transkripsjon av primærkilder
  • grunnleggende redaksjonell teknikk
  • teoretisk og praktisk tekstkritikk

De viktigste nyskapningene på området redaksjonell teori i de senere årene, ny eller materiell filologi, blir også diskutert, samt mulighetene som ligger i digitale medier.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Svanhildur Óskarsdóttir, Háskóli íslands - University of Iceland, Island

salta@hi.is

Varighet
2011-2012