LEAF – Learning Ecosystems and Activities of the Future

The Learning Ecosystems and Activities of the Future (LEAF) fører sammen åtte forskningsgrupper fra Sverige, Finland, Norge og Danmark. Disse gruppene omfatter et forskningsfelt som er relatert til det tverrfaglige området teknologistøttet læring med spesiell vekt på mobile teknologier og områdene læringsvitenskaper og interaksjon mellom menneske og maskin. Disse områdene fokuserer på både nyteknkning om pedagogiske pensum ved de mulighetene som mobile teknologier tilfører opplæringen, og på å nydesigne mobile teknologier ved å ta hensyn til spesifikke lærings- og sosiale mål som er definert i opplæringspensum.

Målene med LEAF-initiativet er å etablere et nettverk av ledende forskere, unge forskere og doktorgradsstudenter for å konsolidere forsknings- og opplæringsarbeidet på området TEL. Doktorgradsstudenter i de nordiske landene finner det vanskelig å få veiledning som dekker ulike spesialområder i dette komplekse landskapet. LEAF vil derfor utvikle og implementere en felles nordisk strategi for å støtte nye initiativer som kan fremme synergi i forskning, forskningsopplæring og utvikling på området TEL i alle de nordiske landene.

Resultatene av dette arbeidet vil bli praktiske initiativer for å støtte en lang rekke TEL-relaterte aktiviteter av høy internasjonal kvalitet. Samarbeidet vårt vil muliggjøre en visjon om hvordan det nåværende og fremtidige arbeidet på området TEL i de nordiske landene kan foregå, og hvordan det kan utvikle seg til å bli konkurransedyktig i internasjonal sammenheng.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Teresa Cerratto Pargman, Stockholms universitet, Sverige

tessy@dsv.su.se

Varighet
2009-2011